Participació Participació

PrpostPart

 

El 22 de maig tornarà a reunir-se per a validar les propostes definitives amb l'informe final dels tècnics i elevar-les a votació. S’han desestimat les que sobrepassaven els 20.000€ pressupostats, no eren inversió, de competència municipal o ja estaven previstes pel govern.

Secretaria Secretaria
Centre d'Informació Juvenil Centre d'Informació Juvenil