PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL (PIC)

Què és?
Informació relativa a tots els immobles que es troben en la base de dades del Cadastre (l'àmbit de competència del qual comprèn tot el territori nacional excepte el País Basc i Navarra), a través dels Punts d'Informació Cadastral (PIC).

On?
Al departament d'urbanisme de l'Ajuntament de Bellreguard, situat a la planta Primera de la Casa de la Culturae (C/ Clot de l'Era 0010) Horari de 11:00 hores a 14:00 hores de dilluns a divendres.
Qui pot sol·licitar-lo?

Personalment, el titular Cadastral identificat (DNI) o representant degudament acreditat.

Documents que cal aportar

DNI original i fotocòpia del titular cadastral.
Les certificacions cadastrals seran emeses amb la presència del titular cadastral o el representant legal acreditat.

Serveis

- Certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatius a les dades immobles de la seva propietat.
- Certificació negativa de Béns immobles o de la circumstància de no figurar com titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.
- Qualssevol altres serveis de consulta i certificació que s'implantin en el futur, en els termes de la Resolució que es dicti a aquest efecte.

Els documents generats pel punt d'Informació Cadastral contindran la data de la seva expedició i un codi electrònic que permeti la comprovació de la seva integritat i autenticitat i gaudiran de plena validesa

Documentació d'interés

Sol·licitud d'accés a la informació cadastral