Ple ordinari del mes de gener

La Corporació Municipal de Bellreguard celebra aquest dimecres 16 de gener, a partir de les 20 hores, la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament corresponent al mes de gener. El plenari, com sempre, és obert al públic. També es pot seguir en directe a través del canal de l'Ajuntament de Bellreguard en Youtube.

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

1. Aprovació si s'escau de l'acta de la sessió del dia 19 de desembre de 2018.

2. Moció fibromiàlgia.

3. Renovació Jutge de Pau titular i suplent.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ (ART. 46-2 E DE LA LLEI 7/1985 DE 2 D'ABRIL)

4. Dació de compte de les resolucions d'Alcaldia.

5. Propostes, qüestions i contestació a preguntes.

6. Torn obert de paraula