Obert el periode voluntari per al pagament de l'impost de vehicles i la taxa de recollida del fem

L'Ajuntament de Bellreguard ha obert, fins al dia 16 d'abril, el periode de pagament voluntari de l'impost de vehicles de tracció mecànica i de la taxa de recollida del fem, en atenció a allò disposat en la Llei General Tributària.

D'aquesta manera, tots aquells veïns i veÏnes que no tinguen domiciliat el cobrament d'aquest tributs disposen fins a eixe dia per a fer l'ingrés pertanyent, en la sucursal d'alguna de les entitats bancàries col·laboradores (Banco Santander, Bankia, Caixabanc i Cajamar).