Aprovat el calendari fiscal per a l'any 2020

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Bellreguard ha aprovat el calendari fiscal per a l'exercici de 2020, que estableix els periodes de pagament dels diferents impostos i taxes municipals, amb l'objectiu d'ajustar-los a les necessitats de tresoreria i en atenció a l'especial situació en què es troben gran nombre de famílies davant les dificultats econòmiques actuals.

Amb l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, el calendari fiscal per a l'any 2020 queda així:

Quant al fraccionament dels rebuts domiciliats de l'Impost de Béns Immobles, s'estableixen els següents periodes: