Alumnes de primària visiten l'exposició de José Puig

Comentaris:

L'autor de “Impresiones en óleo” va explicar minuciosament cadascuna de les obres als xiquets