AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

Dades de contacte

C/ Clot de l'Era, 0012 (segona planta)
46713 Bellreguard
Telf : 962 815 511 Ext : 23 // Fax : 962 816 218
Correu electrònic : adl@bellreguard.net
Horari d'atenció al públic: de 9'00 a 14'00 hores

Què és l'Agència de Desenvolupament Local?

L'Agència de Desenvolupament Local de Bellreguard es planteja com a missió principal el fomentar i potenciar totes les iniciatives econòmiques i socials que aporten un creixement sostenible al nostre poble.

Els objectius fonamentals són afavorir l’esperit emprenedor de les persones del municipi, fomentant la creació d´empreses que expandisquen el nostre teixit empresarial.

Per un altra banda, tractarà de promoure la creació d’ocupació mitjançant la publicació i gestió d´ofertes de treball. A més a més, es tractarà d’impulsar la formació dels recursos humans potenciant els cursos que amplien les habilitats demandades pel mercat de treball.

Tots aquest objectius es porten a cap en quatre grans àrees de treball com són:
          a) Àrea d’Empresa
          b) Àrea de Formació
          c) Àrea d’Ocupació
          d) Àrea de Projectes

Els beneficiaris dels serveis de l’Agència són totes aquelles persones que vulguen millorar en la seva feina o en la seva formació. També els emprenedors i empresaris que vulguen rebre assessorament en la creació de la seva empresa.