Ajuntament

962 815 511

Centre de Salut Platja

962 818 699

Ambulància

962 843 902

Taxi

962 815 438

Llar de Jubilats

962 815 147

Recollida de residus

962 866 156 (Joaquín Lerma)

Policia Local

650 445 031

Centre de Salut Poble

Cita prèvia : 961 613 180

Urgències : 961 613 181

 

Guàrdia Civil

962 850 205

Tourist Info

962 819 320

Servei municipal d'aigua potable

962 815 511

 primaria

CEIP Gregori Mayans i Ciscar

962 826 650

Bombers, Emergències

085, 112

Hospital Francesc de Borja ( Gandia )

962 959 002

Institut de Secundària "Joan Fuster"

962 816 343

Centre d'Informació Juvenil

962 806 013

Biblioteca

663 942 027