Considerant el que disposa l’article 43 del Reglament de Participació Ciutadana, aprovat definitivament en el ple de data 20 de gener de 2016 i publicat en el BOP núm. 21 de data 02/02/2016 “L’Ajuntament convocarà cada any audiència pública sobre els pressupostos municipals. A més d’esta sessió obligatòria, l’Ajuntament podrà convocar altres sessions per iniciativa pròpia”.

Atenent a la normativa aplicable, així com l’elaboració dels pressupostos de 2019. La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats conferides pel Ple de la Corporació de data 02 de juliol de 2015, per unanimitat dels seus membres ACORDA:

PRIMER. Convocar l’audiència pública sobre els pressupostos municipals, el dia 28 de novembre de 2018 a les 20:00 hores en la sala de plens de l’Ajuntament.

SEGON. Exposar-ho al públic als efectes legals oportuns.

Bellreguard (la Safor), a 21 de novembre de 2018.

 

En navegar en el lloc web, tu estàs acceptant l'ús de les cookies. més informació

Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su visita por medio del análisis de sus hábitos de navegación. Si continua usando nuestra web consideraremos que acepta su uso. Puedes consultar en Más información

Cerrar