Atenent les consideracions dels departaments de Secretaria i Intervenció, així com la voluntat política manifestada dels tres Grups Polítics municipals de l’Ajuntament de Bellreguard, s’establiran les següents mesures fiscals municipals per atenuar els efectes econòmics a causa de la pandèmia per COVID-19:

  • Modificació del calendari fiscal de l’Ajuntament de Bellreguard. S’amplien els terminis per a fer el pagament en voluntària de les següents exaccions/impostos municipals:
  • La devolució de l’import que corresponga, per les taxes i preus públics cobrats per l’Ajuntament, i que no poden desenvolupar les activitats per imperatiu legal (RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda suspendre temporalment l’activitat educativa i formativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament de la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació i evolució del coronavirus (Covid-19), DOGV 8761 de 13/03/2020):
  1. Escoleta municipal.
  2. Preus públics de cursos de l’EPA.
  • Les devolucions es realitzaran quan finalitze l’estat d’alarma i les seues possibles pròrogues
  1. Respecte de les concessions que té l’Ajuntament atorgades de bar Poliesportiu i bar Llar dels Jubilats, mentre dure el tancament (RESOLUCIÓ de 13 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures especials de caràcter preventiu en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, per a limitar la propagació i contagi pel COVID-19, DOGV 8761 de 13/03/2020), queden suspeses les obligacions de pagament de lloguer i consum elèctric des de la data de la resolució de la Conselleria.
  2. Elevar al primer Ple de la Corporació que se celebre proposta per a la modificació de l’Ordenança fiscal municipal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local per taules, cadires, tribunes, entarimats, tarimes, tanques i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa, per regular en l’article 8 l’exempció de pagament d’aquesta taxa en casos d’esdeveniments catastròfics o situacions de força major que impedisquen que es duga a terme el fet imposable, així com aplicar aquesta modificació amb caràcter retroactiu per a l’any 2020 amb l’objecte d’atenuar tant els efectes provocats per la pandèmia de COVID-19 com per la borrasca Glòria.

MESURES JA CONTEMPLADES EN EL REIAL DECRET 8/2020

  • Agilitzar al màxim el pagament als proveïdors. Mesura que ja ve realitzant-se de manera habitual amb totes les obligacions contretes per l’Ajuntament.
  • Destinar el superàvit municipal a polítiques socials i atenció a famílies.
  • Així mateix, manifestar la voluntat política d’estudiar i executar en la mesura de les possibilitats de la Hisenda municipal mecanismes econòmics que ajuden a reactivar l’economia local.

En navegar en el lloc web, tu estàs acceptant l'ús de les cookies. més informació

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i optimitzar la vostra visita per mitjà de l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continua usant la nostra web considerarem que n'accepta l'ús. Pots consultar en Més informació

Tancar