Dimecres 11 de juliol a les 20 hores al saló de plenaris. Seguix-lo en directe en yotube.com/bellreguardnet

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 078/2018 DE DATA 05/07/2018 SOBRE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT.

En exercici de les facultats que em confereix l’art.21.1c) de la Llei 7 /1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local, en relació amb l’Art.46.a), tinc a bé convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIO, per al proper DIA 11 DE JULIOL a les 20:00 HORES, que tindrà lloc a la Sala de Sessions de l’Ajuntament amb el següent,

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA
1 APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 13 DE JUNY DE 2018.
2 MODIFICACIÓ ORDENANÇA EPA

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ (ART. 46 –2 E DE LA LLEI 7/1985 DE 2 D’ABRIL)
8 DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
9 PROPOSTES, QÜESTIONS I CONTESTACIÓ A PREGUNTES.
10 TORN OBERT DE PARAULA

Ho mana i firma el Sr. Alcalde, Alex Ruiz Gadea, Bellreguard 5 de juliol de dos mil divuit.

L’ALCALDE Davant meu,
EL SECRETARI

 

Alexandre Ruiz Gadea Juan Maria Paredes Arquiola

En navegar en el lloc web, tu estàs acceptant l'ús de les cookies. més informació

Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su visita por medio del análisis de sus hábitos de navegación. Si continua usando nuestra web consideraremos que acepta su uso. Puedes consultar en Más información

Cerrar