Podran participar en el Programa de termalisme, les persones residents a Espanya, que reunisquen algun dels requisits següents:

a) Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del Sistema de Seguretat Social espanyol.
b) Ser pensionista de viudetat amb cinquanta-cinc anys o més del Sistema de Seguretat Social espanyol.
c) Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta anys o més del Sistema de Seguretat Social espanyol.
d) Ser persona assegurada o beneficiària del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb seixanta-cinc anys o més

Igualment, podran participar en els programes les persones de nacionalitat espanyola, que residisquen a l’estranger, sempre que perceben una pensió del Sistema de Seguretat Social espanyol i tinguen l’edat exigida, o siguen persones assegurades o persones beneficiàries del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb edat igual o superior a seixanta-cinc anys.

També podran ser persones adjudicatàries de les places, com a acompanyant, el cònjuge o, en el seu cas, la parella de fet o persona amb la qual es constitueix una unió estable i de convivència amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal.
Així mateix, podran ser persones adjudicatàries de plaça, els/les fills/es amb discapacitat, en grau igual al 45 % o superior, sempre que el torn el gaudisquen amb els seus pares i s’allotgen en la mateixa habitació.

Termini de presentació:

1r. Per als torns dels mesos de febrer a agost, els dos inclusivament: fins al dia 31 de desembre de 2021.
2n. Per als torns dels mesos de setembre a desembre: fins al dia 15 de maig de 2022.

Per a la inclusió en la llista d’espera de places, per a cobrir les places que vagen quedant vacants per renúncies o altres circumstàncies:
1r. Per als torns dels mesos de febrer a agost, els dos inclusivament: fins al dia 14 de maig de 2022.
2n. Per als torns dels mesos de setembre a desembre: fins al dia 30 d’octubre de 2022.

Per a més informació:

https://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm

En navegar en el lloc web, tu estàs acceptant l'ús de les cookies. més informació

Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su visita por medio del análisis de sus hábitos de navegación. Si continua usando nuestra web consideraremos que acepta su uso. Puedes consultar en Más información

Cerrar